Photo: ThinkstockPhoto: Thinkstock

VAR Healthcare sælges til kommuner, sygehuse/institutioner, organisationer og uddannelsesinstitutioner.

Prisstruktur

Prisstrukturen er todelt:

  • Engangsafgift for at få tilgængelighed til VAR for alle i virksomheden
  • Årlig licens som dækker vedligeholdelse og opdateringer

Prismodel

Prisen beregnes ud fra følgende kriterier:

  • For kommunal virksomhed ud fra antal indbyggere i kommunen
  • For sygehuse/institutioner ud fra antal sygeplejeårsværk i virksomheden
  • For studiested/uddannelsessted ud fra antal studerende/elever og lærere

Hjælp til implementering

Omfang og priser for hjælp til implementering aftales med den enkelte kunde. Se oversigt over undervisningstilbud fra VAR Healthcare.

Tag kontakt

Ønsker du et pristilbud eller mere uddybende information om vores priser, tag kontakt med oss på kontakt@varhealthcare.dk