Ja, jeg er begejstret, og modulet lokale procedurer giver SÅ meget mening, siger  konsulent Susanne Fløche fra Brønderslev kommune.

– I Brønderslev Kommune har vi nu modulet lokale procedurer, og det giver os så mange fordele:

  • Vi får alle procedurer samlet et sted
  • Vi har linket på kryds og tværs til VAR procedurer, lovstof og til instrukserne imellem
  • Når alt er samlet i VAR, har vi alle altid adgang til instrukser /procedurer.  Både inde- og udekørende teams. Disse instrukser gælder på tværs af Ældre, Handicap og Psykiatriområdet
  • Vi får boostet brugen af VAR som arbejdsredskab og får dermed samme fremgangsmåde og faglighed i udførslen af de sundhedsfaglige opgaver

Susanne fortsætter:
– Så på den måde skulle alt gerne gå op i en højere enhed.
Vi har ex. tidligere opbevaret vores infektionshygiejniske procedurer på vores intranet. Disse procedurer for medicinske diagnoser er nu lagt ind i VAR. Ex procedure for Clostridium, Tuberkulose osv. På denne måde får vi vores egne instrukser integreret i VAR.

– Disse lokale procedurer er lette at søge frem, når vi benytte søgestrengen på forsiden af VAR.
Når medarbejderen fx søger på infektionshygiejne, finder de nemt vores lokale instrukser og bonus er, at den lokale procedure kan linkes direkte ind i vores handleplaner via Nexus.  I Brønderslev Kommune har vi nemlig også fået mulighed for at linke direkte til VAR i vores sundhedsfaglige handleplaner i Nexus.

– Et andet eksempel på lokale procedurer er, at vi også har lagt en rammedelegation ind fra vores praksiskonsulent til blodsukkermålings procedurerne i VAR

– Det giver så meget mening og jeg glæder mig til at medarbejderne i fremtiden kan finde procedurer et sted og at alt er elektronisk, afslutter Susanne Fløche fra Brønderslev Kommune