VAR tilbyder mange aktuelle procedurer til sundhedsvæsenet i forbindelse med coronavirus, bl.a. inden for infektionshygiejne og behandling & pleje af den akut og kritisk syge patient.

VAR giver evidensbaseret, enkel og praktisk beslutningsstøtte. I disse dage er VAR særlig relevant for sundhedspersonale, som skal udføre nye opgaver, de ikke arbejder med til hverdag.

Corona/Covid-19 og infektionshygiejne

I den nuværende situation med Corona/Covid-19 er betydningen af indarbejdede rutiner for infektionshygiejniske forholdsregler i sundhedsvæsenet blevet højaktuel.

VAR indholder procedurer og videnstof for generelle og supplerende infektionshygiejniske forholdsregler, der kan være relevante for situationen med Corona/Covid-19 inden for flere områder:

  • Håndhygiene
  • Personlige værnemidler
  • Isolation for indlagte patienter
  • Affaldshåndtering
  • Håndtering af urene tekstiler

Vigtigheden af at overholde hygiejniske principper i bahandling og pleje er afgørende i sundhedspersonalets normale arbejde men er blevet endnu tydeligere i den nuværende situation med coronavirus/Covid-19. Alle procedurer i VAR er forankret i hygieniske principper, som danner grundlag for den trinvise beskrivelse af procedurerne.

Corona/Covid-19 og behandling & pleje af patienter

VAR har IKKE procedurer for specifik behandling og opfølgning af coronasmittede patienter. VAR har dog mange procedurer for behandling og pleje af den akut og kritisk syge patient. Aktuelle procedurer er fx:

  • Tidlig opsporing af kliniske tegn på forværring af sundhedstilstanden
  • Cirkulation: Håndtering af centrale venekatetre 
  • Respiration: Iltning, overtryksventilering og indlægning af tungeholder.

 

Illustrasjon
 

Under udvikling i VAR

For at imødekomme sundhedsvæsenets behov i Corona/Covid-19-situationen er VAR i gang med udvikling af flere relevante procedurer. De kommende procedurer er påtagning og aftagning af personlige værnemidler.

Alle virksomheder med VAR Healthcare aftale har adgang til portalen via intranet. Ansatte/studerende kan registrere sig som personlig bruger og benytte VAR på privat mobil, pc eller Ipad.