Photo: ThinkstockPhoto: Thinkstock

VAR tilbyder hjælp til implementering, erfaringsudveksling, opfriskning og praktisk vejledning af kunder.

Undervisningsdag

Fokus på anvendelse, indhold, navigering og udnyttelse af VAR i en praktisk hverdag. Her skabes inspiration og engagement, som giver en god start på aktivt brug af VAR samt tips/råd om, hvordan du kan videreformidle information og kompetence fra kurset til alle enheder i virksomheden. Vi løser caseopgaver sammen og diskuterer ideer til, hvordan I får udnyttet værktøjet bedst muligt. På den måde forener vi jeres viden om egne ressourcer og behov med vores erfaring og kompetence fra brug af VAR i Danmark. I får tips og tricks til en vellykket implementering og brug af VAR.

Boost af VAR

Omfang og indhold kan vi udarbejde sammen. Formålet kan være at få genopfrisket viden og at få indblik i alle anvendelsesområder med ideer og tips til forbedringsprojekter. Således gjorde de i Thisted kommune.

Implementerings-hjælp

Vi har lang erfaring med gode implementeringsprojekter og tilbyder en «implementerings-pakke», som vil kunne give grundlag for en vellykket gennemførelse og videre drift af VAR i virksomheden.  Dette er en pakke, som går mere i dybden, og hvor vi tilbyder support undervejs i et implementeringsforløb. Vi kan også tilbyde egne ledelseskurser med fokus på ledelsesansvar og forankring i implementeringsprocessen.

Dokumentationskursus

Hvad styrer og påvirker kvaliteten af dokumentationen? Hvad skal dokumenteres og hvordan? VAR bidrager til kvalitet og sikkerhed i patientjournalen. Kurset varer 3-4 timer efter aftale.

Tag kontakt

Ønsker du hjælp til implementering, faglige kurser eller ledelses-rådgivning i implementeringsprocessen, tag kontakt med os.

E-mail: kontakt@varhealthcare.dk