Menu

Digitale praktiske procedurer

PPS er en vidensbase med over 350 evidensbaserede procedurer og nyttige funktioner til brug i sundhedsvæsenet.

Rigt illustreret

Procedurerne er præsenteret pædagogisk, suppleret med illustrationer og videoer samt underbygget med videnopsummeringer.

Let at finde, let at bruge

En effektiv søgemaskine sørger for, at man hurtigt finder frem til den aktuelle procedure.

Kalkulatorer og videntest

Som en tillægsfunktion får man flere kalkulatorer, som kan benyttes til lægemiddelregning og beregning af BMI.

Der er udarbejdet videntest til de forskellige emner, hvilket betyder, at PPS også er et værktøj til oplæring af medarbejdere og studerende.

Kontinuerlig overvågning af litteratur

PPS overvåger kontinuerligt ny litteratur, og indholdet opdateres én gang om året eller oftere. PPS opfylder strenge krav til versionshåndtering og versionskontrol.