Illustration: Ida Torunn Bjørk/RiNSIllustration: Ida Torunn Bjørk/RiNS

Indholdet i VAR tager udgangspunkt i Model for praktisk færdighedsudøvelse udviklet af Ida Torunn Bjørk, dr. Polit. ved universitet i Oslo.

Modellen viser seks elementer i praktisk færdighed, som skal forbedres og koordineres for at sikre en god udøvelse. Alle elementerne fremstilles i modellen inden for en cirkel, for at fremhæve, at de sammen danner en helhed og hører med til enhver praktisk situation.

Procedurerne i VAR forholder sig til denne kompleksitet. Indholdet i VAR udvikles i øvrigt med basis i den bedst tilgængelige viden, herunder juridisk, etisk, teoretisk, praktisk og æstetisk viden.

Model for praktisk færdighedsudøvelse bruges aktivt i undervisning og læring af praktiske færdigheder i sygepleje i Danmark og de øvrige nordiske lande.

 

http://www.rins.dk/model.html