VAR er en vidensbase med over 360 evidensbaserede procedurer og nyttige funktioner til brug i sundhedsvæsenet.

Rigt illustreret

Procedurerne er præsenteret pædagogisk, suppleret med illustrationer og videoer samt underbygget med videnopsummeringer. Alle illustrationer i VAR er udført af certificeret medicinsk illustratør Kari C. Toverud, Norges eneste og én af tre i Europa med denne certificering. Toverud har illustreret i VAR siden første version i 2003.

Let at finde, let at bruge

En effektiv søgemaskine sørger for, at man hurtigt finder frem til den aktuelle procedure.

Brugergrænsefladen tilpasser sig forskellige skærmformater, hvad enten man bruger PC, Tablet/Ipad eller mobiltelefon/Smartphone, hvilket giver adgang til den nyeste viden.

Kalkulatorer og videntest

Som en tillægsfunktion får man flere kalkulatorer, som kan benyttes til lægemiddelregning og beregning af BMI.

Der er udarbejdet videntest til de forskellige emner, hvilket betyder, at VAR også er et værktøj til oplæring af medarbejdere og studerende.

Kontinuerlig overvågning af litteratur

VAR overvåger kontinuerligt ny litteratur, og indholdet opdateres én gang om året eller oftere. VAR opfylder strenge krav til versionshåndtering og versionskontrol.