Illustrasjonsfoto: Thinkstock

VAR Healthcare leverer evidenbaseret indhold, hvilket stiller strenge krav til arbejdsprocesser, kilder og kvalifikationer.

Kvalitetssikring

Alt indhold i VAR udvikles og opdateres i samarbejde mellem højt kvalificerede fagspecialister, redaktører, forskningsbibliotekar og fagkonsulenter. Systematiske arbejdsprocesser og kollegavurderinger bidrager til at kvalitetssikre slutproduktet som helhed.

AGREE II (The Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation) anses som det bedste valide instrument til evaluering af kvaliteten på kliniske retningslinjer og vejledninger til klinisk praksis. Metoderne og arbejdsprocesserne i VAR tager udgangspunkt i de 23 punkter i AGREE II.

Systematisk litteratursøgning

Indholdet i VAR baseres på en systematisk og kontinuerlig overvågning af forsknings- og faglitteratur. Der er etableret individuelle søgestrategier til hvert tema i  VAR, der køres som auto-alerter parallelt i flere baser. Søgestrategierne justeres ved behov i tæt samarbejde mellem fagspecialister, forskningsbibliotekar og redaktører. Gennemsnitligt justerer og forbedrer vi søgningerne mindst én gang pr. år.

 

Kritisk vurdering af litteratur

Inklusion/eksklusion af litteratur i VAR udføres ud fra en vurdering af kvalitet og relevans. Det norske Kunnskapssenterets tjeklister til vurdering af forskningslitteratur danner grundlag for den kritiske vurdering af litteraturen.