PPS startede i 2001 som et offentligt forsknings- og udviklingsprojekt i Norge. To år senere blev produktet PPS etableret, og i 2018 ændrede vi navn og design til VAR Healthcare.

Baggrunden for PPS var de nye sundhedslove og sundheds- og kvalitetsreformen, som blev indført i Norge i 2000/2001, med øgede krav til koordinering og kvalitetssikring af sundhedsydelserne. Samtidig blev der stillet krav fra myndighedernes side om øget digitalisering for at effektivisere, koordinere og forbedre kommunikationen mellem de forskellige virksomheder og institutioner.

 

Med samarbejdspartnere fra sygehuse og højskole

PPS blev etableret som et offentligt forsknings- og udviklingsprojekt (OFU) i Innovasjon Norge i 2001. Det Norske Rigshospital HF, Sygehuset Telemark HF og Højskolen i Østfold var samarbejdspartnere i projektet og var med til den udvikling og de tests, der blev gennemført i perioden 2001-2003.

I arbejdet med udviklingen af PPS har Innomed/Medinnova (etableret af Helsedirektoratet på foranledning fra Helse- og omsorgsdepartementet) bidraget som konsulenter.

Satsning mod den kommunale sygepleje

Første version af PPS var klar i 2003, og året efter blev der indledt et samarbejde med kompetenceudviklingsprojektet i VOX om at udbrede projektet til den kommunale sundhedstjeneste. Arendal og Lillehammer kommune samt Langerud plejehjem var med som samarbejdspartnere. Dette projekt blev afsluttet i 2005 med implementering af resultaterne fra kommuneafprøvningen.

Grundlægger og ejer

Idéhaver og grundlægger af PPS er Marit Landsem Berntsen, mangeårig forlagschef i Universitetsforlaget, med sundhedsfag som et af sine hovedområder.

Det norske sygeplejeforbund gik ind som ejer af det nyetablerede selskab Akribe fra 2002 – bl.a. for at sikre videreudvikling og drift af PPS og varetage resultaterne fra OFU-projektet.

Foråret 2012 blev forlaget Akribe en del af Cappelen Damm AS, hvor PPS blev etableret som en selvstændig afdeling og digital satsning i forlaget. PPS fik hermed et styrket grundlag for den videre  udvikling, og i 2013 blev den første danske version af PPS lanceret.

I 2017/18 ændrede vi navn og design til VAR Healthcare bl.a. med henblik på videre satsning i lande udenfor Skandinavien.