VAR Healthcare er evidensbaserede procedurer, altid opdaterede og udarbejdet efter systematiske metoder.

Redaktionen

 • sygeplejersker med doktorgrad eller master/hovedfag
 • professor i sygeplejevidenskab
 • forskningsbibliotekar

Fagmedarbejdere

 • sygeplejersker og fysioterapeuter med specialkompetencer inden for deres fagområder, for eksempel stomisygeplejerske
 • doktorgrad, hovedfag, mastergrad
 • bred klinisk erfaring
Photo: ThinkStock/Nelosa

Konsulenter

 • fysioterapeut
 • læger
 • farmaceuter
 • sygeplejersker med specialkompetence
 • bioingeniører
 • jurister

Præsentation, funktionalitet, teknologi

 • webdesigner
 • medicinsk illustrator
 • systemudviklere
 • programmører
 • rådgivere/konsulenter