Denne personværnerklæring informerer om hvordan VAR Healthcare indsamler og bruger personoplysninger. Den er et tillæg til Cappelen Damm Undervisnings overordnede personværnserklæring, som findes her.

1. Formålet med indsamling og registrering

Vi beder om personoplysninger om dig når

 • Du bliver opført som VAR superbruger, VAR ambassadør, teknisk kontaktperson eller administrativ kontakt på din arbejdsplads (herefter kaldet kontaktperson)
 • Du tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Du tilmelder dig vores netværksseminar

Vi opretter personoplysninger om dig når

 • Du repræsenterer/er vores kontakt for en potentiel kunde

2. Hvilke oplysninger bliver registreret?

Ved registrering som kontaktperson:

 • Fulde navn
 • E-mailadresse, arbejde
 • Stilling
 • Evt. telefonnummer, arbejde

Ved tilmelding til nyhedsbrev:

 • Navn (ikke krav)
 • E-mailadresse

Ved tilmelding til vores årlige netværksseminar:

 • Navn
 • Arbejdssted
 • Stilling
 • Madallergier og andre specielle behov hvis det er relevant for arrangementet

Hvis oprettet som potentiel kunde:

 • Fulde Navn
 • Arbejdssted
 • Stilling
 • E-mail, arbejde
 • Telefonnummer, arbejde

3. Hvor hentes personoplysningerne fra?

Ved registrering som kontaktperson modtager vi oplysningerne i signeret kontrakt. Ved ændringer af kontaktperson opgives dette fra ledelse eller evt. den, som overtager rollen.

Oplysninger tilknyttet nyhedsbrev og netværksseminar opgives af den person, som tilmelder sig.

Personoplysninger, som registreres om potentielle kunder, hentes fra virksomhedens/organisationens internetsider og samtlige oplysninger gemmes efter samtykke i overensstemmelse med GDPR (The General Data Protection Regulation).

4. Hvem får adgang til disse oplysninger

Disse oplysninger bruges kun af VAR Healthcare til de formål, som er opgivet i dette dokument.

VAR Healthcare har alle sine databehandlingssystem hos eksterne underleverandører. Vore underleverandører er underlagt databehandleraftaler, som sikrer, at dine personoplysninger gemmes i sikre systemer, at de ikke bliver overført til andre, og at de bliver behandlet i overensstemmelse med gældende love og regler.

5. Ret til indsigt i, rettelser af og sletning af personoplysninger

Du har til en hver tid ret til at få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registreret om dig. Du har også ret til at få korrigeret fejlagtige eller ændrede oplysninger og til at bede om, at oplysningerne slettes.

6. Personoplysninger i www.varportal.dk

I www.varportal.dk har vi personoplysninger i mindre grad. De fleste brugere er ikke logget på, når de benytter systemet. For de brugere, som er registreret, gemmer vi meget begrænsede data:

 • Brugernavn
 • Password
 • Navn
 • Hvis brugeren har adgang til systemer udover ”normal”, defineres de moduler, der er givet adgang til.

Hvad angår sletning af bruger, vil en sletning fjerne alle spor, som systemet har genereret, efter brugeren. Det er to muligheder for sletning af bruger:

 • Systemet sender en forespørgsel om bekræftelse per e-mail til registreret brugers e-mail adresse. Det gøres for at verificere, at brugeren fortsat er aktiv. Hvis en sådan bekræftelse ikke modtages, slettes brugeren automatisk i systemet.
 • Kundeservice i VAR kan slette enkeltbruger enten på opfordring fra brugeren selv eller på eget initiativ.

De data, som vi gemmer, i www.varportal.dk benyttes kun til log-in og adgangskontrol. Vi gemmer heller ikke data om den enkeltes brug af systemet.

7. Kontaktinformation

Har du spørgsmål? Tag kontakt til kontakt@varhealthcare.dk