Solid kompetence på alle niveauer

  • Patientsikkerhed og omsorg i fokus

    VAR Healthcare er evidensbaserede procedurer, altid opdaterede og udarbejdet efter systematiske metoder.

  • Historien om VAR Healthcare

    PPS startede i 2001 som et offentligt forsknings- og udviklingsprojekt i Norge. To år senere blev produktet PPS etableret, og i 2018 ændrede vi navn og design til VAR Healthcare.

  • Engagement, viden og arbejdsglæde

    Her er teamet som til dagligt arbejder med VAR Healthcare. Samlet har vi og vores samarbejdspartnere bred og solid kompetence. Denne kompetence fornyes hele tiden, i takt med VAR-brugernes behov.