• Patientsikkerhed og omsorg i fokus

    VAR Healthcare er evidensbaserede procedurer, altid opdaterede og udarbejdet efter systematiske metoder.

  • Historien om VAR Healthcare

    PPS startede i 2001 som et offentligt forsknings- og udviklingsprojekt i Norge. To år senere blev produktet PPS etableret, og i 2018 ændrede vi navn og design til VAR Healthcare.

  • Photo: VAR Healthcare

    Engagement, viden og arbejdsglæde

    Her er teamet som til dagligt arbejder med VAR Healthcare. Samlet har vi og vores samarbejdspartnere bred og solid kompetence. Denne kompetence fornyes hele tiden, i takt med VAR-brugernes behov.