Photo: ThinkStock

- Med VAR integreret sparer vi meget tid, og det giver samtidig en kvalitetssikring af, at vi benytter videnbaserede procedurer.

Indhold i PPS linkes op mod flere elektroniske værktøjer i kommunen

Ud over patientjournalen (hos os: Gerica) arbejder vi med at knytte VAR op mod flere andre elektroniske værktøjer, fortæller Liv Wensaas, FoU-leder for Tjenesteområdet Helse og Omsorg i Asker kommune.

FOU-enheden hjælper overlægen i kommunen i arbejdet med at etablere et elektronisk infektionskontrolprogram. Vi overvejer derfor at linke relevante procedurer/fagstof direkte fra infektionskontrolprogrammet til VAR.

Asker kommune arbejder også med at implementere et nyt kompetencestyringsværktøj (Obisoft HR), og vi ser på muligheden for at linke VAR ind i dette værktøj.

Med studerende, lærlinge og elever – PPS er nyttigt for alle parter

De studerende er blevet introduceret til VAR på højskolen og bruger det naturligt, når de kommer ud i praksis. For lærlinge og elever er dette også et nyttigt værktøj, både for praktisk udførelse af procedurer, men også for at bruge videntestene og gå dybere ind i fagstoffet. VAR gør praktikperioderne lettere, tryggere og mere effektive for alle parter.

Øget fokus på PPS

Vi mener, at VAR burde benyttes i langt større grad, og at det er nødvendigt med konstant fokus på VAR som et nyttigt værktøj. Nogen må sørge for at være primus motor. Denne "nogen" er nu blevet FOU-enheden i Asker kommune, og vi vil have dette som et af fokusområderne fra efteråret, siger FoU-leder Liv Wensaas.