Photo: ThinkstockPhoto: Thinkstock/kzenon

- Få plejehjem i Norge har faglige og personalemæssige ressourcer til at udvikle egne videnbaserede procedurer.

Et vigtigt elektronisk hjælpemiddel

Torunn Wibe er FoU-leder ved Utviklingssenter for sykehjem i Oslo, Abildsø sykehjem, som har brugt VAR i flere år. Hun fortsætter:
VAR er derfor et vigtigt elektronisk hjælpemiddel, som bidrager til bedre dokumentation, som faglig støtte og videnkilde i det daglige arbejde. Med VAR har vi til enhver tid adgang til opdateret viden, som kan anvendes i plejen til den enkelte patient.

Integration er vigtig

Plejehjemmene i Oslo har VAR integreret i deres journalsystem. Wibe mener, at integration er vigtig for at få fuldt udbytte af VAR – det bliver let og naturligt at bruge VAR aktivt i det daglige arbejde, og generelt set øger vi anvendelsesmulighederne for virksomheden.