-Og når alle følger den samme procedure ude hos en borger, oplever jeg at borgerne får en bedre kvalitet.

  • Som sygeplejerske, oplever jeg, at VAR er et rigtig godt læringsredskab. Jeg anvender det til kompetenceudvikling af alle personalegrupper, før de får uddelegeret en ny opgave.
  • Med VAR sparer jeg samtidig ressourcer, når jeg skal oprette plejeplaner og dokumentere. Jeg kan henvise til VAR proceduren og dermed undgå at skrive hele proceduren ind i plejeplanen. Og endelig er vi altid med på den sidste nye viden, da VAR altid er opdateret.
  • VAR er et rigtigt godt arbejdsredskab i dagligdagen.  Det er supergodt med så mange tilgængelige informationer og især er beskrivelse i forberedelse-udførelse-efterarbejde beskrevet ved hver procedure med til at give et rigtig godt overblik. 
  • Når alle følger den samme procedure ude hos en borger, oplever jeg at borgerne får en bedre kvalitet. 

Vi havde en borger som skulle have inhalationsspray. Han havde en dårlig respiration og vi overvejede om han skulle indlægges. Borgeren lå ofte i sengen om morgenen og til eftermiddagssøvn og fik eleveret hovedgærderet 30 grader når han fik inhalation.

Vi besluttede at se i VAR. Alle skulle følge den samme procedure: https://www.varportal.dk/portal/procedure/9714 

  • VAR gjorde, at der blev fokus på at sætte borgeren til 90 grader oprejst stilling
  • Borgeren fik medicinen siddende i kørestol, da det gav bedre inhalationsteknik. Samtidigt blev der ændret lidt på klokkeslæt for inhalationen.  
  • Borgeren rettede sig herefter. 

Bonus er jo når vi oplever at borgere får forbedret respirationen i kraft af ensartet administration af inhalationssprayen ud fra VAR proceduren.